Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
 
 
  


  Καταστατικό
11/03/2013 Print

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του αθλητικού σωματίου με την επωνυμία

" ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

(  Μ. Α. Σ.)

ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ"

τροποποιήθηκε το με αριθμό 869 καταστατικό , στις 18  Ιουλίου  2000 με την 6311 απόφαση Μονομελές Πρωτοδικείου

και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Σωματείων με νέο αριθμό:  6651